Opcje dla domów energooszczędnych

Opcje dla domów energooszczędnych

Domy energooszczędne Poznań powstają jak grzyby po deszczu, ale warto zauważyć, że mowa jest tutaj o bardzo różnych konstrukcjach, które często nie są do siebie nawet za bardzo podobne. Ten sam efekt można bowiem uzyskać na bardzo wiele różnych sposobów.

Pasywność domów energooszczędnych w Poznaniu

Pierwsze podejście to darzenie do pasywności. Domy energooszczędne Poznań, które chcą być pasywne, to domy, które bardzo skutecznie gromadzą w sobie energię ze źródeł zewnętrznych, na przykład ciepło słońca wpadającego przez szyby w oknach, a potem to ciepło jest wystarczające do zapewnienia odpowiedniej temperatury w budynku nawet w zimie. Takie rozwiązania nie są proste do osiągnięcia.

Budowanie domów energooszczędnych o właściwościach pasywnych to w naszych warunkach w pewnym sensie sport ekstremalny i dlatego domy energooszczędne Poznań nie są zazwyczaj w pełni pasywne. Stosuje się w nich wiele rozwiązań rodem z budynków pasywnych, takich jak rekuperacja, ale budowa domów energooszczędnych u nas to przede wszystkim poszukiwanie dodatkowych źródeł energii.

Energia domów energooszczędnych

Budowa domu energooszczędnego to też potencjalnie budowa domu, który energię pobierze z darmowego źródła. Takie źródła to słońce, wiatr, woda, a nawet różnica temperatur w gruncie. Domy energooszczędne nie potrzebują tej energii wcale tak dużo, więc instalacje do jej pobierania nie są ani duże, ani specjalnie kosztowne. Łączy się tutaj cechy domu pasywnego, czyli niskie zapotrzebowanie na energię z dodatkowymi źródłami energii odnawialnej, które same w sobie nic nie kosztują i nie powodują też negatywnych efektów ekologicznych.